Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tantrapardubice.cz (prodávající), jehož provozovatelem HATEA masáže s.r.o, K Olšině 333, Pardubice. IČ 08024111. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

7. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.tantrapardubice.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.I

II. Platební podmínky, přepravné

1. K dárkovým poukázkám, které jsou zasílané Českou poštou účtujeme poplatek za poštovné. Za poukázky zasílané emailem nejsou žádné dodatečné poplatky účtovány.

2. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován při objednávce daného zboží.

III. Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny dle platných zákonů ČR. Reklamované zboží doručte ( osobně, poštou atd.) na adresu : HATEA masáže s.r.o, K Olšině 333, Pardubice 53009.

IV. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující má právo podle platných zákonů ČR odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 

2. Pokud se tak rozhodne, je nutné doručit ( osobně, poštou atd.) vrácené zboží na adresu firmy: HATEA masáže s.r.o, K Olšině 333, Pardubice 53009 Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět zaplacenou finanční částku předem dohodnutým způsobem do 30 dnů od data doručení.

V. Ochrana dat
1. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
2. Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.