Letem tím tantrickým světem

10.02.2015

Slovo tantra vyvolává u většiny lidí představu čehosi tajemného spojeného se sexem či sexualitou. Tantra je však mnohem víc. Pojďme společně prozkoumat toto mystické umění a dozvědět se něco o jeho poselství.

Tantra je duchovní tradice, jejíž kořeny sahají do dávné historie. V Sanskrtu slovo tantra znamená "tkát" či "rozšiřovat". Nejdříve se rozvíjela na území Indie, odkud se později rozšířila do Číny a Tibetu. virtuální kancelář . Na počátku se tantrická výuka odehrávala pouze ústním podáním, později se rozšiřovala psanou formou.

V tantrách coby posvátných textech jsou zaznamenány tajné rozhovory mezi bohem Šivou a jeho manželkou, bohyní Šakti. V nejvýznamnějších textech jsou popsány způsoby meditace a tantrický sexuální obřad.

Tantra uctívá každého jednotlivého člověka jako božskou bytost, která si zaslouží lásku a úctu. Vede člověka k naprostému uvědomění si sebe sama, procítění svého těla i duše. Propojuje sexualitu se spiritualitou. Je cestou k osvobození od psychických i citových pout, od veškerého napětí a bolestí, které jsme v životě utrpěli a které nám brání naplno prožívat a přijímat sami sebe, svůj život a sexualitu. Pokud se dokážeme otevřít sami sobě, svým pocitům, ostatním lidem a lásce, náš život bude bohatší, naplněnější a vztahy harmoničtější.

V tantře je fyzické tělo vnímáno jako posvátný chrám a jako počátek spirituálního hledání. Tím se liší od mnohých duchovních proudů, které tělo a sexualitu zavrhují. Tantra tělo přijímá jako posvátný nástroj a sexualitu považuje za cestu k duchovnímu rozvoji. Učí, jak pomocí tantrických technik (masáže, meditace, tanec, práce s dechem,..), probudit nesmírnou sexuální energii, která dřímá v každém z nás, a tím vytvořit základ pro další spirituální a osobnostní rozvoj. Přitom klade důraz především na vlastní zkušenost a prožitek. Neurčuje, co je dobré a co špatné, vnímá pouze to, co je přirozené. V dnešní době je toto učení praktickým návodem pro svobodný a zodpovědný způsob života a osobní růst.

Tantra klade důraz na uvědomění si přítomného okamžiku, učí žít tady a teď, v harmonii s přírodou a ve spojení s okolním světem a vesmírem. Neodděluje materiálno a duchovno, nabádá užívat si všech radostí, které život nabízí. Také cítíte, že Vám jsou tyto tantrické principy blízké? Oslovily Vás? Tak se pojďme učit tantru žít a udělat svět místem plným lásky a radosti.

Těšíme se na vás v salonu HATEA v Pardubicích. Celou naši tantrickou nabídku najdete